หลอด LED Bulb รุ่นSPACE ,BEC

SPACE (สเปซ) หลอด LED Bulb ขนาด 7W และ 9W ให้ความสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพและทั่วถึง เหมาะกับใช้การงานทั่วไป และสถานที่ที่ต้องปรับความสว่าง
ของแสง
– หลอดไฟให้ค่ามุมกระจายแสง ( Beam Angle) 230 องศา
– อายุการใช้งานยาวนาน 18,000 ชั่วโมง
– แต่ราคากันเอง