มอเตอร์ไซเรน 2 หัว Double Motor Siren -QUBIX

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
Frequency
(Hz)
Rated
Current
Power
(W)
Sound
Output
dB(A) 1m
Continuous
running
time
Degree Of
Protection
Material
MS-490110 VAC2.35A250W150 dB
MS-490220 VAC1.15A250W150 dB
MS-590220 VAC50/601.8A400W160 dB5-8 Min.IP 44Aluminum
and Stee
MS-690220 VAC2A450W170 dB
MS-790220 VAC2.2A500W180 dB