ฟูจิ-แมกเนติกคอนเทคเตอร์-FUJI

แมกเนติกคอนเทคเตอร์-FUJI

คอนแทคเตอร์ คุณภาพสู75งและอายุการใช้งานยืดยาว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานยืดยาว เหมาะกับการติดตั้งใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม SC-03 ถึง SC-5-1 เป็นคอนแทคเตอร์เฟรมเล็ก สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 11 kW  และ SC N1 ถึง SC-N14 สำหรับมอเตอร์ตั้งแต่ 15 ถึง 400 kW โดยตั้งแต่รุ่น SC-N4  ขึ้นไปจะมี IC-Controlled SUPER MAGNET COIL ซึี่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ FULI ELECTRIC ทำให้สามารถ ใช้งานได้ทั้งไฟกระแสตรง และไฟกระแสสลับรุ่น SC และ SW ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น IEC, BS,JIS,JEM,UL และ CAS

 

                         Capacity(kW)       Rated Operational      Auxiliary

Model              AC3,IEC947-4-1         Current (A)              Contact                 *Coil Voltage

                        220V     440V            220V    440V             NO    NC          24V   10V   240V   400V

SC-03               2.5          4                 11         9                  1       –              X       X       X         X

SC-0                 3.5          5.5              13        12                 1       –              X       X       X         X

SC-05               3.5          5.5              13        12                 1       1              X       X       X         X

SC-05-1            5.5          11               22        22                 1       1              X       X       X         X

SC-N1               7.5          15              32        32                 2       2              X       X       X         X

SC-N2               11          18.5             40        40                 2       2              X       X       X         X

SC-N2S             15           22              50         50                 2       2              X       X       X         X

SC-N3               18.5         30              65        65                 2       2              X       X       X         X

SC-N4               22            40              80        80                 2       2              X       X       X         X

SC-N5A             30            55              105      105               2       2              X       X       X         X

SC-N6               37            60              125      125               2       2              O       O       O        X

SC-N7               45            75              150      150               2       2              O       O       O        X

SC-N8               55            90              180      180               2       2              O       O       O        X

SC-N10             65           110              220      220               2       2              O       O       O        X

SC-N11             90           160              300      300               2       2              O       O       O        X

SC-N12             120          220             400      400               2       2              O       O       O        X

SC-N14             180          315             600      600               2       2              O       O       O        X

SC-N16             220          440             800      800               2       2              O       O       O        X


REmark* X : Coil operating voltage AC

               O : Coil operating voltage both AC and DC