พัดลมระบายความร้อน ขนาด 4.5 นิ้ว -WINDSTORM

พัดลมระบายความร้อน ขนาด 4.5 นิ้ว -WINDSTORM

MODELVOL TAGE (VAC)FREQ(Z)CURRENT(A)POWER (W)SPEED(RPM)NOISE(DBA)AIRFLOW(CFM)
WB1238H7PS-A1L-G(IP55)110-12050/600.31/0.2523/202500/285050/52105/123
WB1238H7PS-A2L-G(IP55)220-24050/600.15/0.1323/202500/285050/52105/123