ปลอกสายไฟ (PVC Marking Tube) – BS Tech

ปลอกสายไฟ PVC สีขาว ยี่ห้อ BS Tech ใช้กับเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟได้ทุกรุ่น

PVC MARKING TUBE : WHITE

∅ ID (MM.)PART NO.PVC MARKING TUBERECOMMENDED
CABLE SIZE (MM²)
2.0BS20202.0 mm. x 200 m.0.24-0.5 mm²
2.5BS25202.5 mm. x 200 m.0.5-0.75 mm²
3.0BS30203.0 mm. x 200 m.1.0 mm²
3.2BS32203.2 mm. x 200 m.1.0 -1.5 mm²
3.5BS35203.5 mm. x 200 m.1.5 mm²
3.6BS36203.6 mm. x 200 m.1.5 mm²
4.0BS40204.0 mm. x 200 m.2.5 mm²
4.2BS42204.2 mm. x 200 m.2.5 mm²
4.5BS45204.5 mm. x 200 m.4.0 mm²
5.0BS50205.0 mm. x 200 m.4.0-6.0 mm²
5.5BS55205.5 mm. x 200 m.6.0 mm²
6.0BS60206.0 mm. x 200 m.10 mm²
6.5BS65106.5 mm. x 200 m.10 mm²
7.0BS70107.0 mm. x 200 m.16 mm²
8.0BS80108.0 mm. x 200 m.16 mm²
10.0BS101010.0 mm. x 200 m.25 mm²