คีมย้ำแบบจิก ยี่ห้อ OPT รุ่น LY,SN,LN-SERIES

LY-291
LY-SERIES
LN-SERIES
SN-SERIES
LYG-10

รายละเอียดสินค้า

รุ่นขนาดหัวย้ำ MM2ขนาดหัวย้ำ AWGน้ำหนัก (กก.)ความยาว (มม.)
LY-2910.75 , 1 , 1.5 , 2.5 , 4 , 6 , 10 , 1620-60.23225
LY-291A10 , 16 , 25 , 358-20.23225
LY-081 , 2.5 , 4-6 , 1016-80.6230
LYG-101-1.5 , 2 , 4 , 6-1016-80.6230
LY-110.1-0.5 , 0.5-2.5 , 4-6 , 1026-80.6230
LY-162-2.5 , 4-6 , 10 , 1614-60.6230
LN-081 , 2.5 , 4-6 , 1016-80.6230
LN-101 , 2 , 4 , 6-1016-80.6230
LN-110.1-0.5 , 0.5-2.5 , 4-6 , 1026-80.6230
LN-162 , 4-6 , 10 , 1614-60.6230
SN-020.25-2.524-140.35190
SN-060.5-620-100.35190

Downloadรายละเอียดสินค้า