คีมย้ำแบบจิก (OPT)

คีมย้ำแบบจิก ขนาดหัวย้ำ 0.25, 1.5, 2.5 Sq.mm

รายละเอียดสินค้า

MODEL NO.JIS SQMMDIN SQMMAWGWEIGHTLENGTH
SU-20.25, 1.5, 2.50.5, 1.25, 220-140.24190
SU-51.25, 2, 3.5, 5.51.5, 2, 4, 616-100.24190
SU-60.5, 1.25, 2, 5.50.75, 1.25, 2, 618-100.24190
SU-81.25, 2, 5.5, 81, 2.5, 4-6, 1016-80.43260
SU-91.25, 2, 5.5, 81, 2.5, 4-6, 1016-80.43260
SU-161.25, 2, 5.5, 8, 141-2, 6, 10, 1616-50.43260
SU-225.5, 8, 14, 226, 10, 16, 2510-40.92365
SU-385.5, 8, 14, 22, 386, 10, 16, 25, 3510-20.92365
KA-51.25-5.51.5-616-100.25187
KA-60.5-5.50.75-618-100.25187
KA-81.25-80.5-1018-80.42270
KA-161.25-141.5-1618-60.45282
KA-225.5-226.2510-40.75333
KA-385.5-386-3510-20.78345