Voltmeter EVM-3-48 Entes

Digital Voltmeter เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ

  • EVM-3/3S : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส ที่สามารถบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดได้ ค่าที่บันทึกจะยังคงเก็บไว้ได้ในขณะไฟดับ
  • EVM-15 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวที่สามารถต่อผ่าน Voltage Transformer (0 – 40kV) ด้วยความแม่นยำในการวัด Class 0.5
  • EVM-15 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว พร้อมทั้งการเพิ่มเอาต์พุตสำหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ-สูงเกินกำหนด(Voltage Alarm) และสามารถ ตั้งเวลาการหน่วงได้ตั้งแต่ 0.0-99.9 วินาที ในขณะที่เกิด Alarm สามารถสังเกตุได้ด้วย การกระพริบของจอแสดงผลด้วย