uPVC WIRE WAY ยี่ห้อ PRI

รางเก็บสายไฟ แบบทึบ (สีขาว และ สีเท่า) ยี่ห้อ PRI Products

เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมสายไฟ สายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลักษณะ ทรงสี่เหลี่ยม สามารถเดินตามขอบมุมผนัง ทั้งด้านบน ล่างได้สะดวกไม่สะดุดตา มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน

รางเก็บสายไฟ uPVC แบบทึบ สีขาว และ สีเทา
รหัสสินค้าสูง H (mm.)กว้าง W (mm.)ความยาว L (m.)
WW202020202
WW303030302
WW403040302
WW404040402
WW406040602
WW604060402
WW606060602
WW608060802
WW808080802
WW80100801002
WW80120801202
WW1001001001002
WW1001201001202