THAI – YAZAKI – CVV(f) สายอ่อนคอนโทรล ,CVV-S(f) สายอ่อนคอนโทรลซีล

สาย CVV หรือ CVV(f) เป็นสายอ่อนใช้เป็นสายคอนโทรล มีตั้งแต่ 2C ถึง 30C ตั้งแต่ 5แกนขึ้นไปจะมาร์คเบอร์ที่แกน หุ้มฉนวนเป็น PVC แรงดัน 600V 70℃ เหมาะสำหรับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรเซอร์กิต สามารถใช้ในพื้นที่แห้ง และเปียก

สาย CVV-S เป็นสายอ่อน มีชีลด์ ป้องกันคลื่นรบกวน ใช้เป็นสายคอนโทรล มีตั้งแต่ 2C ถึง 30C ตั้งแต่ 5แกนขึ้นไปจะมาร์คเบอร์ที่แกน หุ้มฉนวนเป็น PVC แรงดัน 600V 70℃ เหมาะสำหรับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรเซอร์กิต สามารถใช้ในพื้นที่แห้ง และเปียก

สาย CVV-S(f) เป็นสายอ่อน มีชีลด์ ป้องกันคลื่นรบกวน ใช้เป็นสายคอนโทรล มีตั้งแต่ 2C ถึง 30C ตั้งแต่ 5แกนขึ้นไปจะมาร์คเบอร์ที่แกน หุ้มฉนวนเป็น PVC แรงดัน 600V 70℃ เหมาะสำหรับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรเซอร์กิต สามารถใช้ในพื้นที่แห้ง และเปียก

สายไฟ CVV-S สายอ่อนคอนโทรล มีชีลด์ เทียบได้กับสาย LIYCY ขนาด 2C-30C

สายไฟ CVV สายอ่อนคอนโทรล ไม่มีชีลด์ เทียบได้กับสาย JZ ขนาด 2C-30C

1 mm2
1.5mm2
2.5 mm2
4 mm2

ขนาด 2C สายข้างใน สีฟ้า และสีน้ำตาล
ขนาด 3C สายข้างใน สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา
ขนาด 4C สายข้างใน สีฟ้า สีน้ำตาล สีดำ และสีเทา
ขนาด 5C ขึ้นไปจะเป็นสีดำมาร์คเบอร์

CATALOG