TEND-FOOT SWITCH

FOOT SWITCH

  • สวิตช์เท้าเหยียบ
  • ฟุตสวิทช์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงงานขนาดเล็ก สวิชท์แบบเท้าเหยียบ/ใช้เท้าในการควบคุม มีฟุตสวิตซ์หลายรุ่นให้เลือก ฟุตสวิทซ์คุณภาพสูงมาตรฐานสากล สวิตช์เท้าเป็นสวิตช์ที่ควบคุมวงจรที่จะเปิดหรือปิดด้วยเท้าหรือคันเหยียบและใช้ในวงจรควบคุมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือทั้งสองเพื่อแทนที่มือทั้งสองเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน สวิตช์เท้าใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ปั๊ม, อุปกรณ์เชื่อม, อุปกรณ์สิ่งทอและเครื่องจักรการพิมพ์ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นการกำหนดค่าของเครื่องเทอร์มินัลมีอัตโนมัติและอีกนิดขนาดเล็กกว่านั้นคือการประยุกต์ใช้สวิทช์เท้า เหยียบย่ำมันซักพัก
  • เรามี Foot switch ให้เลือกมากมายหลายรุ่น
*สอบถามราคารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line @enscigroup Mail : Sale@enscigroup-comcom