Tag: Switched Interlocked Sockets

PCE Industrial Sockets

เต้ารับ ของ PCE มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน ดังนี้ เต้ารับต่อกลางทางชนิดกันฝุ่น เต้ารับต่อกลางทางชนิดกันน้ำ เต้ารับแบบฝังทรงตรงชนิดกันฝุ่น เต้ารับแบบฝังทรงตรงชนิดกันน้ำ เต้ารับแบบฝังทรงเฉียงชนิดกันฝุ่น เต้ารับแบบฝังทรงเฉียงชนิดกันน้ำ เต้ารับสำหรับยึดติดผนังชนิดกันฝุ่น เต้ารับแบบฝังทรงตรงชนิดกันน้ำ เต้ารับพร้อมสวิตซ์หมุน