Tag: Surface Plugs IP44

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

Pratika-พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา Pratika FAST โซลูชั่น ได้รับสิทธิบัตร The FAST  ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อที่คงที่และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายช้ำเมื่อต้องบำรุงรักษาโซลูชั่นนี้นำไปใช้ได้กับสายไฟ ได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A Wander Plugs IP44 รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า PKX16M423 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า PKX16M434 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 400V 16A  สีแดง PKX16M435 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง PKX32M423…