Tag: SEC-WNP-02(ORANGE)

วายนัทต่อสายไฟ – SEC

Wire Nut (วายนัท) เป็นอุปกรณ์ใช้ในการต่อระหว่างสายไฟ โดยทำจากพลาสติกมีน็อตสำหรับขันอัดเพื่อยึดระหว่างสายไฟให้แน่น โดยวายนัทนี้ จะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากการต่อสายไฟหลวมและป้องกันประกายไฟได้