Tag: RDM 36W/6000K

BEC RDM โคมไฟติดลอย LED

BEC RDM โคมไฟติดลอย LED LED Surface Mounting/โคมไฟติดลอย LED โคมไฟติดลอยขนาด 18W และ 36W อายุการใช้งานยาวนาน 50,000 ชม. ตัวโคมทำจากเหล็กและพลาสติก RDM 18W/6000K โคมไฟติดลอยขนาด 18W และ 36W RDM 36W/6000K โคมไฟติดลอยขนาด 18W และ 36W