Tag: Preformed Dead End Coated

ปรีฟอร์มเดดเอ็นหุ้ม – SEC

ปรีฟอร์มเดดเอ็นหุ้ม (Preformed Dead End : Coated) ผลิตจากอะลูมิเนียม ความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน ม้วนเก็บหรือพันสายไฟง่าย ไม่ขาด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับ ยึดสายอากาศในระบบไฟฟ้าแรงสูง