Tag: Phase Protection Relays

Phase Failure Protection Relays MKC Series – ENTES

MKC-Series เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ 3 เฟส จากสาเหตุความเสียหายด้านเฟสเสียหาย(Phase-Failure), ลำดับเฟสไม่ถูกต้อง(Phaes-Squence)และความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า(Voltage-Unbalance)
สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ค่ะ

Phase Protection Relays GKRC Series – ENTES

GKRC – Series เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตก ไฟเกิน สมรรถนะสูงที่มีรุ่นให้เลือกใช้งานได้ทั้งแบบเฟสเดียว และ สามเฟส เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จะป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ค่ะ

Phase Protection Relays GKRC Series -ENTES

GKRC – Series เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตก / ไฟเกิน สมรรถนะสูงที่มีรุ่นให้เลือกใช้งานได้ทั้งแบบเฟสเดียว และสามเฟส อีกทั้งยังมีรุ่นที่สามารถตรวจสอบลำดับเฟส (Phase Sequence)ได้อีกด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์ GKRC-Series ทุกรุ่นยังได้รับการออกแบบให้รีเลย์เอาต์พุตหยุดการทำงานในทันทีได้ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้ามีค่าสูงเกินกว่า หรือ ต่ำกว่า 50% ของแรงดันใช้งานปกติ (Instant Tripping Mode) จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ