Tag: NF630-CW

เบรกเกอร์ Mitsubishi รุ่น NF-C (Economy Class)

MITSUBISHI MCCB NF-C Series เป็นเบรกเกอร์รุ่นยอดนิยมของมิตซูบิชิ นิยมใช้สำหรับงานทั่วไปสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายค่ากระแส ตั้งแต่ 3A จนถึง 800A ใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-C มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF30-CS 2P,3P MITSUBISHI NF63-CV 2P,3P MITSUBISHI NF125-CV 2P,3P MITSUBISHI NF250-CV 2P,3P MITSUBISHI NF400-CW 2P,3P MITSUBISHI NF630-CW 2P,3P MITSUBISHI NF800-CEW 2P,3P