Tag: NF1600-SEW

เบรกเกอร์ Mitsubishi NF-S (Standard Class)

MITSUBISHI MCCB NF-S Series เป็นเบรกเกอร์รุ่นมาตรฐานของมิตซูบิชิ มีค่า kA ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบทีมีการกินกระแสสูงๆ เหมาะสำหรับใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์ เครื่องจักรต่างๆ เบรกเกอร์ในคลาสนี้จะรองรับระบบไฟฟ้าทั้ง 1 เฟส ระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยในระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีทั้งแบบ 3 เฟส 3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย (เบรกเกอร์ 4P) เบรกเกอร์รุ่นต่างของมิตซูบิชิ Class NF-S มีดังต่อไปนี้ MITSUBISHI NF32-SV 2P,3P MITSUBISHI NF63-SV 2P,3P,4P MITSUBISHI…