Tag: LD-100

DYNO-LD-100 Specification_Dual LED

LD-100 Specification-DYNO Dual LED Head Emergency Light Product Overview โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน LD-100 เป็นโคมไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติที่ใช้หลอด LED กำลังสูงในการให้แสงสว่าง ตัวหลอดมีอายุใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจนถึง 5 เท่าทำให้สามารถลดขนาดของแบตเตอรี่ลงได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน LD-100 ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงเคลือบสีฝุ่นอย่างดี Features ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 W จำนวน 2 หัวโคม ในการให้แสงสว่างมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง ให้แสงสว่างยาวนานกว่า…