Tag: KJL

KBXG Hot Dip Galvanized Pullbox IP54 KJL พลูบ๊อกซ์ (ชุปกัลวาไนซ์)

-พลูบ๊อกซ์ (ชุปกัลวาไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน – พลูบ๊อกซ์ผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0-3.0 มม. -พลูบ๊อกซ์ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) -ลักษณะการเคลือบผิว ชุปฮอตดิปกัลวาไนซ์ หรือ การชุปสังกะสี แบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน American Standard association (ASTM A123 / A123M) -เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและนอกอาคารที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแว้ดล้อม -มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJR ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฝา สีน้ำตาลย่น – KJL

KBJR ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฝา สีน้ำตาลย่น

รางเคเบิ้ลเทรย์ (ข้างเรียบ) พ่นสีมาตรฐาน / พ่นสีพิเศษ – KJL

รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL (ข้างเรียบ) พ่นสี Power Coatings KJL Cable Tray (Smooth Side)

KBXG Hot Dip Galvanized Pullbox IP54 KJL พลูบ๊อกซ์ (ชุปกัลวาไนซ์)

-พลูบ๊อกซ์ (ชุปกัลวาไนซ์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน – พลูบ๊อกซ์ผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0-3.0 มม. -พลูบ๊อกซ์ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) -ลักษณะการเคลือบผิว ชุปฮอตดิปกัลวาไนซ์ หรือ การชุปสังกะสี แบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน American Standard association (ASTM A123 / A123M) -เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในและนอกอาคารที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแว้ดล้อม -มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP54 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

Wireway 5K – KJL

5KWW รางไวร์เวย์ 5K ความหนา 0.5 mm. สีเทาราง รางไวร์เวย์ 5K แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 3 ขนาด ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.5 mm. ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร

KPSS รางเคเบิ้ลเทรย์งานเบาพ่นสี (แบบเจาะรูระบายอากาศ) – KJL

KPSS รางเคเบิ้ลเทรย์งานเบาพ่นสี (แบบเจาะรูระบายอากาศ) Power Coatings Perforforated Cable Tray รางเคเบิ้ลเทรย์งานเบา KJL พร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 7 ขนาดให้เลือกใช้งาน ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0 – 1.6 mm. ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่มีน้ำหนักไม่มาก (งานเบา) สวยงาม และต้องการการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนช์ – KJL

KLSG รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ ชุบกัลวาไนช์ (Hot-Dip Galvanized Cable Ladder) รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ (ชุบกัลวาไนช์) มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ความกว้างตั้งแต่ 200 – 1000 mm. ความยาว 3000 mm. ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm. ตัวรางออกแบบและควบคมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว ชุบฮอตดิปกัลวาไนช์หรือ การชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมคอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M

รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนช์ – KJL

KWSG รางไวร์เวย์ ชุบกัลวาไนช์ (Hot Dip Galvanized Wireway) รางไวร์เวย์ KJL แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 22 ขนาด ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6-2.0 mm. ตัวรางออกแบบและควบคมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว ชุบฮอตดิปกัลวาไนช์ หรือ การชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมคอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M หมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

รางเคเบิ้ลเทรย์ (ข้างเรียบ) พ่นสีมาตรฐาน / พ่นสีพิเศษ – KJL

รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL (ข้างเรียบ) พ่นสี Power Coatings KJL Cable Tray (Smooth Side) รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ความกว้าง ตั้งแต่ 200 – 1000 mm. ความยาว 2440 mm. ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6/2.0 mm. ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

รางเคเบิ้ลเทรย์ (ข้างลอน) พ่นสีมาตรฐาน / พ่นสีพิเศษ – KJL

รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL (ข้างลอน) พ่นสี Power Coatings KJL Cable Tray รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ความกว้าง ตั้งแต่ 200 – 1000 mm. ความยาว 2440 mm. ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 1.6/2.0 mm. ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ (ข้างลอน) พ่นสีมาตรฐาน / พ่นสีพิเศษ – KJL

รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ข้างลอน) พ่นสี (Power Coatings KJL Cable Ladder) รางเคเบิ้ลแลดเดอร์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ความกว้าง ตั้งแต่ 200 – 1000 mm. ความยาว 3000 mm. ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง ความหนา 2.0 mm. ตัวรางออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

รางไวร์เวย์ แบบพ่นสีมาตรฐาน / พ่นสีพิเศษ – KJL

รางไวร์เวย์ KJL 8 ฟุต Powder Coatings KJL Wireway รางไวร์เวย์ KJL แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด มีทั้งหมด 16 ขนาด ตัวรางผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 0.8-2.0 mm. ตัวรางออกแบบและควบคมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้ากายในอาคาร

Pull Box พ่นสีมาตรฐาน – KJL

พลูบ๊อกซ์ (Pull Box) พ่นสีมาตรฐาน พลูบ๊อกซ์ แบบพ่นสีมาตรฐาน มีทั้งหมด 16 ขนาด พลูบ๊อกซ์ ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูงความหนา 0.8 mm. พลูบ๊อกซ์ ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy Powder Coatings สีเทาราง ย่น (KJ89051Y) เหมาะสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

KBJR ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฝา สีน้ำตาลย่น – KJL

KBJR ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น มีหลังคาเสมอฝา สีน้ำตาลย่น ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0/1.2 และ 1.2/1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJQ ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา สีน้ำตาลย่น – KJL

KBJQ ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น ไม่มีหลังคา สีน้ำตาลย่น ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.0/1.2 และ 1.2/1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings สีน้ำตาลย่น KJ89079Y (RAL 7032) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJG ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา (ฝานอกกระจก) – KJL

KBJG ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา (ฝานอกกระจก) ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJF ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฝานอกกระจก) – KJL

KBJF ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฝานอกกระจก) ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJD ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา (ฝานอกทึบ) – KJL

KBJD ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น มีหลังคา (ฝานอกทึบ) ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJC ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฝานอกทึบ) – KJL

KBJC ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 2 ชั้น ไม่มีหลังคา (ฝานอกทึบ) ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)

KBJB ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น มีหลังคา (ฝากระจก) – KJL

KBJB ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันฝุ่นกันน้ำฝา 1 ชั้น มีหลังคา (ฝากระจก) ตัวตู้ผลิตจาก เหล็กแผ่นขาวคุณภาพสูง ความหนา 1.6 mm. ตัวตู้ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) ลักษณะการเคลือบผิว พ่นด้วยสีฝุ่น Electrostatic Powder Coatings แบบกันยูวี ตัวตู้ สีน้ำตาลเรียบ KL04483X (5Y7/1) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐานการกันฝุ่นกันน้ำ IP55 (มอก. 513-2553 / IEC 60529:2001)