Tag: KBSS

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซร์มาตรฐานแบบธรรมดา รุ่น KBSS Series (KJL)

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซร์มาตรฐานแบบธรรมดา รุ่น KBSS Series (KJL) เหมาะกับการนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้า ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP30 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.00 mm.สีควันบุหรี่ (Epoxy Light Grey) เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

KJL Wall Mounting Cabinet KBSS Series

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด ไซร์มาตรฐานแบบธรรมดา รุ่น KBSS Series เหมาะกับการนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้า ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP30 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.สี Epoxy Light Gray เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร