Tag: KBSG

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ทึบ,กระจก)รุ่น KBSG Series (KJL)

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ทึบ,กระจก)รุ่น KBSG Series (KJL) ตอบสนองการติดตั้งใช้งานที่ต้องสัมผัสน้ำ ขนาดตู้มาตรฐาน 7 ขนาด IP65 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 1.0 mm. สีควันบุหรี่ (Epoxy Light Grey) ติดตั้งได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร

KJL Wall Mounting Cabinet KBSG Series

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา ฝา 2 ชั้น (ทึบ, กระจก) รุ่น KBSG Series ตอบสนองการติดตั้งใช้งานที่ต้องสัมผัสน้ำขนาดตู้มาตรฐาน 7 ขนาด IP65 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 1.0 mm.สี Epoxy Light Gray ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร