Tag: EPR-04 Series (Energy Network Analyzer)-ENTES

EPR-04 Series (Energy Network Analyzer)-ENTES

EPR-04 Series เป็นอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าการวัดต่อเฟสและ ผลรวมทั้งสามเฟสได้ในหน้าจอเดียวกันเป็นรุ่นที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น cosϕ, Watt,Var,VA,Import kWh,Export kWh,Inductive kVarh,Capacitive kVArh,Max/Min Demand เป็นต้น อีกทั้ง EPR-04 Series เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาว์แต่เปี่ยมไปด้วย คุณภาพการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และความแม่นยำสูงจุงสามารถทดแทนการใช้ Import KWh meter รุ่นเก่าประเภทจานหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ : ค่าพลังงานไฟฟ้าเช่น kWh, kVArh, Max/Min Demand ที่ถูกบันทึกไว้ใน Power Meter จะยังคงอยุ่แม้ไฟดับ รายละเอียดสินค้า Download รายละเอียดสินค้า