Tag: ECO16W

BEC หลอด Bulb LED ECO

ECO อีโค่ BEC หลอด Bulb LED ขนาด 3W – 25W ขั่วหลอด E27 มีให้เลือก 2 แสง คือ 6500K และ 2700K อายุการใช้งานยาวนาน 25,000 ชม ECO 3W  ECO 5W  ECO 6W  ECO 7W  ECO 8W ECO 9W ECO 10W  ECO 12W  ECO 13W  ECO 14W  ECO 15W  ECO 16W  ECO 18W  ECO 20W  ECO 25W .    …