Tag: A-5206

BEC โคมไฟแขวนเพดาน

โคมไฟแขวนเพดาน BEC มีรุ่นต่างๆให้เลือกดังนี้ Aspire ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และฝาโคมทำจาก Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27 Concord ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27 PT-OPIA ตัวโคมทำจากเนื้อพลาสติก HDPE พร้อมขั้วหลอด ใช้กับหลอดขั้ว E27 A-2132 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27 A-7632 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27 A-2038 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว…