Tag: เอซีบี

งานเปลี่ยน ACB ขนาด 2000A ยี่ห้อ Schneider พร้อมแก้ไขบัสบาร์ (ฺBusbar Modification)

งานเปลี่ยน ACB ขนาด 2000A พร้อมดัดแปลงแก้ไขบัสบาร์ (Modify Busbar) ตัว Air Circuit Breaker เดิมเป็นยี่ห้อ Square D รุ่น Master Pack โดยลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่ เนื่องจากตัวเดิมนั้นมีปัญหาในการ On-Off ในการแก้ไขตู้เมนครั้งนี้ จะต้องเริ่มจากการตรวจเช็คระยะของบัสบาร์และเบรกเกอร์ระหว่างตัวเติมและตัวใหม่ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระยะใดที่มีความแตกต่างกันบ้าง และบัสบาร์ที่ใช้ต้องเป็นขนาดเท่าไหร่ หลังจากนั้น ทางเราจะต้องกลับไปวางแผนถึงการเปลี่ยนเบรกเกอร์ ว่าจะต้องเปลี่ยนโดยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ เพื่องานในการแก้ไขบัสบาร์และเพิ่มเบรกเกอร์นั้น เป็นไปตามแผนงาน และดับไฟได้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เปิดผลกระทบกับลูกค้า ในส่วนของวันทำงานจริง ทางทีมงานมีการเตรียมบัสบาร์ที่โมดิฟาย์ไว้บางส่วนเพื่อเข้ากับเบรกเกอร์ตัวใหม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมาถึงหน้างานแล้วก็ทำการถอด ACB (Air Circuit Breaker) ตัวเก่าออกก่อน…

Modify MDB, Modify Busbar สำหรับติดตั้งเบรกเกอร์ระบบโซล่าเซลล์

งานเพิ่มเบรกเกอร์ MCCB จำนวน 3 ชุด ในตู้ MDB เป็นเบรกเกอร์ขนาด 630A, 1000A และ 1200A ระยะเวลาในการทำงานประมาณ 10-12 ชั่วโมง งานนี้ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟไปให้พร้อมสำหรับใช้งานเนื่องจากต้องมีการดับไฟทั้งหมด ในการติดตั้ง ทีมงานทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงได้รับการอบรมจากโรงงาน การโมดิฟายเพิ่มเบรกเกอร์ในครั้งนี้ ได้มีการออกแบบการติดตั้งโมดิฟายขึ้นมาให้ เพื่อให้สามารถรองรับกับบัสบาร์เดิมได้ การดัดบัสบาร์และตัดเจาะบัสบาร์ มีการขนอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการที่หน้างานเพื่อความสะดวกในการวัดระยะต่างๆ เจ้าของโครงการ : Electrolux ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง    

งานเปลี่ยนบัสบาร์และโมดิฟายติดตั้ง ACB Mitsubishi

งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB และแก้ไขโมดิฟาย์บัสบาร์ (Modify Busbar) ยี่ห้อมิตซูบิชิ (Mitsubishi ACB AE1600-SW 3P Fixed Type) โดยความต้องการของลูกค้าต้องการตัว ACB เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ เลยต้องทำการแก้ไขบัสบาร์ที่เข้าและออกจากตัวเบรกเกอร์ด้วย ทีมงานเลยต้องนำเครื่องตัด ดัด เจาะ บัสบาร์เข้าดำเนินการที่หน้างาน              

งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ ATS ABB 630A พร้อมติดตั้ง Controller

งานเปลี่ยนชุด ATS (Automatic Transfer Switch) ขนาด 630A ยี่ห้อ ABB รุ่น Tmax พร้อม Controller โดยงานนี้ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ดำเนินการโมดิฟายบัสบาร์ (Modify Busbar) และเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมทั้งหมด และมีการเพิ่มชุดคอนโทรลใหม่เข้าไปด้วย ในส่วนของชุดคอนโทรลนั้นเดิมทีลูกค้าใช้ชุดคอนโทรลแบบธรรมดา มีการวายริ่งโดยใช้ Magnetic และวงจร Relay มาตัดต่อระบบสับเปลี่ยน ลูกค้ามีความต้องการให้เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนที่จะสั่งทำตู้ใหม่เนื่องจากปัญหาการดับไฟที่หน้างานและการติดตั้งตู้ที่อาจกินระยะเวลานานกว่าปกติ ทางบริษัทฯ จึงได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการหน้างาน นอกจากนี้ยังมีการโมดิฟายฝาตู้เพื่อย้ายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน อุปกรณ์เดิมที่ใช้เป็นยี่ห้อเอบีบี (ABB) และเปลี่ยนชุดใหม่ก็เป็น ABB เหมือนเดิมแต่เป็นรุ่นใหม่และเพิ่ม Controller ATS022 เข้ามา        …

Modify MDB แก้ไขโมตู้เอ็มดีบีเพื่อเปลี่ยนขนาดเบรกเกอร์

เจ้าของโครงการ : บริษ้ท นิปปอนแบตเตอร์รี่และการยาง จำกัด ที่ตั้ง : จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ MCCB โดยการเพิ่มขนาดแอมป์เฟรมของตัวเบรกเกอร์ โดยจะต้องมีการ Modify กันหลายส่วนอันได้แก่ การแก้ไขตัวบัสบาร์ เพิ่มขนาดบัสบาร์เพื่อให้สอดคล้องกับค่ากระแสของเบรกเกอร์ และการปรับระยะ Support ของตัวเบรกเกอร์ ตู้นี้เดิมที่ลูกค้าก็สั่งผลิตจากบริษัทฯ แต่ต่อมามีการเพิ่มขนาดเครื่องจักร จึงทำให้ต้องเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์ลูกค้าเลือกใช้ของ ABB ยี่ห้อเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับภายในตู้ ระยะเวลาติดตั้งและปรับเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

Air Circuit Breaker ABB – งานเปลี่ยนเอซีบีพร้อมโมดิฟายบัสบาร์ทองแดง (Busbar Modification)

เจ้าของโครงการ : บริษัท นิปปอนแบตเตอร์รี่ และการยาง ที่ตั้ง : จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยน ACB ยี่ห้อเอบีบี (ABB) ขนาด 1000A และมีการแก้ไขบัสบาร์เนื่องจากขนาดของตัวเบรกเกอร์รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าไม่ตรงกัน งานนี้ลูกค้ามีความต้องการใช้แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ยี่ห้อเดิม สาเหตุของการเปลี่ยนเนื่องจาก ACB ตัวเดิมนั้นเสื่อมสภาพและมีการทริปเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ระบบเดิมของลูกค้าในงานนี้ไม่มีการใช้ UVT (Under Voltage Trip Device) แต่มีการใช้ Shunt Trip ร่วมกับ Timer และ Phase Protection เพื่อตรวจจับเฟสทดแทนการใช้ UVT งานนี้ต้องทำการดัดบัสบาร์ที่หน้างาน เพื่อให้เข้ากับตู้เดิมของลูกค้า ระยะบัสบาร์ทองแดง…

เปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 1600A มิตซูบิชิ – Mitsubishi ACB 1600

เจ้าของโครงการ : บริษัท เช็งฮวด แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ที่ตั้ง : จ.นนทบุรี รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB (Air Circuit Breaker) ยี่ห้อมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น AE1600-SW งานนี้ลูกค้าแจ้งต้องการให้ทำการโมดิฟาย (Modify) บัสบาร์และเปลี่ยน ACB รุ่นใหม่ ลูกค้าเลือกใช้ของยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยของเดิมนั้นลูกค้าก็ใช้เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิอยู่เดิมเช่นกัน อาการที่ลูกค้าพบนั้นคือเบรกเกอร์มีปัญหา On ไม่ได้เนื่องจาก UVT (Under Voltage Trip Device) มีปัญหาทำให้ไม่สามารถใช้การได้ และเบรกเกอร์ตัวเดิมมืีอายุถึงเวลาเปลี่ยน ลูกค้าเลยแจ้งเปลี่ยนเพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต   ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Modify Busbar และเปลี่ยน MCCB Schneider 800A

เจ้าของโครงการ : ห้าสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยน MCCB ขนาด 800A ทดแทนตัวเดิม โดยเปลี่ยนใหม่เป็นยี่ห้อ SCHNEIDER เบรกเกอร์รุ่น NS Series 800A (NS08H3F2EX) งานนี้จะต้องมีการดัดบัสบาร์ใหม่เพื่อประกอบเข้ากับตู้เดิม เนื่องจากระยะของเบรกเกอร์เดิมกับตัวใหม่ไม่เท่ากัน งานเปลี่ยน MCCB งานเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนตัวใหม่ทดแทนตัวเดิมงานนี้มีการโมดิฟายบัสบาร์และหน้าตู้เพิ่มเติมด้วย           ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB Mitsubishi ขนาด 2500A

เจ้าของโครงการ : โรงแรมแมนฮัตตัน ปทุมธานี ที่ตั้ง : จ.ปทุมธานี รายละเอียดงาน : งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB ขนาด 2500A ยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่จะเป็นMitsubishi ACB AE2500-SS ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เนื่องจาก Breaker เดิมเสื่อมสภาพ โดยใช้แอร์เซอรกิตเบรกเกอร์รุ่นใหม่ของ Mitsubishi AE2500-SW บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด รับงานเปลี่ยนและติดตั้ง พร้อมทั้งทำความสะอาดในตู้ MDB             ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW6323D6EV

Air circuit breaker รุ่น NW6323D6EV ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 6300 A Icu=Ics=150 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker/ACB) รุ่น NW5023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW5023D6EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 5000 A Icu=Ics=150 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) รุ่น NW4B23D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW4B23D6EM ประเภท Double pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 4000 A Icu=Ics=150 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW4023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW4023D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 4000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW3223D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW3223D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 3200 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW2523D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW2523D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 2500 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW2023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW2023D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 2000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW1623D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW1623D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1600 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW1223D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW1223D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1250 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW1023D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW1023D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 1000 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type

Schneider แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air circuit breaker/ACB) รุ่น NW0823D6EM

Air circuit breaker รุ่น NW0823D6EM ประเภท Single pole frame ใช้ Trip unit ชนิด Ground fault protection รองรับอัตรากระแสสูงสุด 800 A Icu=Ics=100 kA เป็นแบบ Draw-out / withdrawable type