Tag: เบรก

TES-เครื่องวัดเสียง-วัดแสงและเบรคเกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด Kyokuta

TES-เครื่องวัดเสียง-วัดแสงและเบรคเกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด Kyokuta TES-เครื่องวัดเสียง – วัดแสง TES – 1350A   เครื่องวัดแสง TES – 1330A   เครื่องวัดแสง   เบรค เกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER (ELCB) KD-L 223SC เบรคเกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่วลงดิินสูงกว่า 15 mA สามารถใช้ป้องกันไฟรั่ว – ไฟดูด ได้ทั้งบ้าน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีน้ำมันเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องทำน้ำร้อน…