Tag: อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

Square D Consumer Unit (Classic)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท สแควร์ ดี รุ่นคลาสสิค 1 เฟส 2สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60439-1, IEC 60439-3 และ มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10kA รองรับทุกการใช้งานแบบ Plug-on