SUN2000-30/36/40KTL-M3 Inverter – HUAWEI

Inverter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ให้กลายเป็นไฟฟ้า AC โดยแปลงไฟจากโซลาร์เซลล์ หน้าที่ของมันคือแปลงไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคาร (แปลงจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งไฟจากการไฟฟ้า

Technical Specification

Download รายละเอียดสินค้า