สแควร์ ดี (Square D) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric)

ความเป็นมาของ สแควร์ ดี (Squard D)

  • 1902         สแควร์ดี ถือกำเนิดโดย บริษัท แมคไบรด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีทรอยท์ ฟิวส์ แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง โดยเริ่มจากการผลิตฟิวส์และฟิวส์สวิทซ์เป็นหลัก
  • 1917          เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สแควร์ ดี จำกัด
  • 1926          บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตตู้ไฟ Distribution Panel Board
  • 1929          สแควร์ดี ได้รวมกิจการกับ บริษัท Milwaukee-based Industrial Controller และได้เริ่มผลิตเบรกเกอร์ เพื่อจำหน่ายในอุตสหกรรมและที่อยู่อาศัย
  • 1951          บริษัทฯ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์และตู้ไฟ ระบบ “ปลั๊กออน” ออกสู่ตลาด
  • 1957          บริษัทฯ ขึ้นโรงงานใหม่ เผื่อผลิตตู้ไฟฟ้าและเซฟตี้สวิทซ์
  • 1976          สแควร์ ดี แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย, สิงคโปร และฟิลิปปินส์
  • 1990          สแควร์ ดี ได้สร้างโรงงานที่นิคมอุตาหกรรมบางปู เพื่อผลิตตู้ไฟและเบรกเกอร์ยี่ห้อ สแควร์ ดี
  • 1991          สแควร์ ดี ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
  • 2012          ตราสินค้า สแควร์ ดี เปลี่ยนเป็น ชไนเดอร์ อิเล็กทริค โดยไว้ซึ่งคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงสแควร์ดี-ชไนเดอร์อิเล็คทริค ความเป็นมาของสแควร์ดี