ติดตั้ง Solar roof top 10 kW บนดาดฟ้า

งานติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) โดยลูกค้าเลือกติดตั้ง 10 kW สำหรับไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยระบบ โซลาร์รูฟท็อป (Solar roof top) บนดาดฟ้าของตึกอาคาร ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเมทัลชีท 20 แผง ง่ายต่อการติดตั้ง รับแสงแดดได้ดีตลอดทั้งวัน ช่วยให้ผลิตไฟฟ้าได้เยอะ และลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,200หน่วย/เดือน คิดเป็น 6,000 บาท/เดือน ประหยัดเงินได้อย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งยังติดตั้ง Application (FusionSolar) สำหรับดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้านได้ตลอดเวลาผ่านมือถือ และสามารถดูสถานะการทำงานของระบบโซล่าร์ ว่าผลิตไฟได้กี่หน่วยในแต่ละวัน, เดือน, ปี รวมถึงอบรมการใช้งานให้ลูกค้าได้เข้าใจ

INVERTERHuawei รุ่น SUN2000-10KTL-M1
SOLAR PANELTrina Solar 550W
Z-EXPORTDTSU666-H
STRING2 String
COMBINERESG
INSTALLATIONEnsci Group Co.,Ltd.
สเปคที่ลูกค้าเลือกใช้