ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 kw 9 แผง สำหรับขายไฟ

ความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าต้องการลดค่าไฟและต้องการขายไฟฟ้าด้วย เรา ESG Solar จึงแนะนำการติดตั้งที่ 5kW เพื่อให้สามารถดำเนินการขายไฟได้เพราะตามกฎของการไฟฟ้าจะขายได้ไม่เกิน 5 kW ของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเราใช้แผงUlica Solar 540w ใช้ทั้งหมด 9 แผง รวมกำลังผลิตทั้งหมดได้ที่ 4.86 kW พร้อมทำเรื่องยื่นขอขายไฟฟ้าให้ฟรี (ใช้เวลา 3-6เดือน)

ลูกค้าท่านนี้ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์ จ่ายค่าไฟอยู่ที่เดือนละ 3,000-4,000 บาท/เดือน หลังจากติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่าไฟสามรถลดได้ถึง 2,500-3,000 บาทขึ้นอยู่กับแสงแดดในแต่ละวัน และขายไฟด้วยได้ประมาณ 1,000-2,000 บาท/เดือนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน

รูปภาพติดตั้งโซลาร์เซลล์

และทางเรา ESG Solar มีบริการ เช็คระบบ และบริการล้างแผงให้ 2 ครั้ง สำหรับการติดตั้งกับเรา

รูปภาพการล้างแผงและเช็คระบบ