ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 kW จ.สมุทรปราการ

ความต้องการขอลูกค้า
ลูกค้าท่านนี้มีความต้องการติดโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ภายในบ้านและขายไฟฟ้าจากส่วนเกินที่ใช้ และยังขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าได้ 2.20 บาท/หน่วย แถมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ยังสามารถลดค่าไฟได้ถึง 2,500-3,000 บาท แล้วแต่แสงแดดและการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง

อุปกรณ์ที่เลือใช้ผ่านมาตราฐานการติดตั้งของการไฟฟ้า มีดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ ยี่ห้อ Ulica UL 550W 9 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-5KTL-L1
  • Smart Meter Senser DDSU666-H
  • Mounting solar อุปกรณยึดจับแผง ท่อเดินสายไฟ EMT&PVC ราง Wireway อื่นๆ
  • ตู้ Combiner Box

การรับประกัน

  • รับประกันอินเวอร์เตอร์ 10ปี
  • รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 25ปี
  • รับประกันงานติดตั้ง 2ปี
  • บริการล้างแผงและเช็คระบบ 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง

รูปภาพการติดตั้งโซลาร์เซลล์

การดำเนินการติ้ดตั้งเราคำนึงถึงความปลอดภัย ความสวยงามในการติดตั้ง และตามความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจที่สุดและบริการหลังการติดตั้งตลอดทุกวัน ลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา