ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 kW จ.ลำปาง

บ้านลูกค้าท่านนี้เปิดร้านขายของชำ ใช้ไฟในตอนกลางวันเยอะจึงสนใจติดโซลาร์เซลล์ 10 แผง เพื่อลดค่าไฟในแต่ละเดือน ซึ่งติด 5kW เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน

การติดตั้ง 5 kW 101 แผง ประหยัดค่าไฟได้ถึง 600หน่วย/เดือน คิดเป็นเงิน 2,500-3,000 บาท/เดือน
และการดำเนินการขายไฟทางเรา ESG Solar ดำเนินการให้ฟรีตั้งแต่ต้นจนจบ บริการหลังการขาย หรือมีปัญหาตรงไหนสอบถามเข้ามาในไลน์บริษัทได้เลย ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและเข้าไปตรวจสอบแก้ไขหน้างานได้ตลอด

ายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง

อุปกรณ์ที่เลือใช้ผ่านมาตราฐานการติดตั้งของการไฟฟ้า มีดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ ยี่ห้อ Ulica UL 550W 10 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-5KTL-L1
  • Smart Meter Senser DDSU666-H
  • Mounting solar อุปกรณยึดจับแผง ท่อเดินสายไฟ EMT&PVC ราง Wireway อื่นๆ
  • ตู้ Combiner Box

การรับประกัน

  • รับประกันอินเวอร์เตอร์ 10ปี
  • รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 25ปี
  • รับประกันงานติดตั้ง 2ปี
  • บริการล้างแผงและเช็คระบบ 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง

รูปภาพการติดตั้งโซลาร์เซลล์

การดำเนินการติ้ดตั้งเราคำนึงถึงความปลอดภัย ความสวยงามในการติดตั้ง และตามความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจที่สุดและบริการหลังการติดตั้งตลอดทุกวัน ลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา