S.I.M. – SCSG ตู้สวิชบอร์ด

COMPACT ENCLOSURE : S.I.M SCSG IP55 Standardตู้สวิชบอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประตูสองชั้นมีกระจก แบรนด์ SIM

เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ 5CSS แต่มีคุณมบัติพิศษมากกว่า คือ มีหลังคาและประตูสองชั้น มีกระจก เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฟ้ภายในตู้ ตู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งประตูต้านหน้ามีวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่นและน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าตู้ สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ในระดับ P55 นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมข้าไปภายในตู้ ผลิตจากเหล็กขาวพับขึ้นรูป มีให้เลือก 20 ขนาด