Rotary Safety Switch 3 Pole – DAKO

เซฟตี้สวิตช์แบบลูกบิด (Rotary Safety Switch 3 Pole) อุปกรณ์เปิดปิดชนิดหนึ่ง ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานการควบคุมมอเตอร์ การควบคุมตู้คอนโทรล งานที่ควบคุมทางไฟฟ้าที่ต้องการความปลอดภัยร่วมด้วย นิยมใช้ในมอเตอร์ขนาดใหญ่ทั้งในมอเตอร์เฟสเดียว และสามเฟส

MODELPOLERATEDRATEDAUXILIARY
CONTACT (3A)
DKP1-3020AB20A
AC21
AC23A
415V
: 20A
: 5.5kW
DKP1-3032AB32A
AC21
AC23A
415V
: 32A
: 11kW
DKP3-3040AB3P40A
AC21
AC23A
415V
: 40A
: 15kW
1NO+1NC
DKP3-3063AB63A
AC21
AC23A
415V
: 63A
: 22kW
DKP5-3080AB80A
AC21
AC23A
415V
: 80A
: 30kW
DKP5-3100AB100A
AC21
AC23A
415V
: 100A
: 37kW

Download รายละเอียดสินค้า