Revolving Warning Light LED – DAKO

ไฟหมุน LED (Revolving Warning Light LED) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการณ์ต่างๆ ได้แก่ ความผิดปกติของระบบการทำงาน เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือสภาวะปลอดภัย โดยใช้แสงไฟเป็นสัญญาณให้ผู้คนที่อาศัยในบริเวณที่เกิดเหตุได้รับรู้ หลบหนี หรือหาวิธีป้องกันได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งที่ยานพาหนะหรือห้องปฏิบัตงานตามหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่

MODEL / รุ่นVOLTAGE / โวลท์COLOR / สี
3 นิ้วDLE-110124VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
12, 24VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
DLE-1101J
(มีไซเรน)
24VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
12, 24VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
7 นิ้วDLE-118124VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
12, 24VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
DLE-1181
(มีไซเรน)
24VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW
12, 24VAC & DC
110, 220VAC
GREEN, BLUE, RED, YELLOW