PRIMUS – ANALOG THERMOSTAT

ANALOG THERMOSTAT CMA-001 CMA-001E

คุณสมบัติ

  • CMA-00 1/CMA-001-E เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้าแบบ Analog
  • ทำหน้าที่สั่ง ON/OFF พัดลมเพื่อระบายความร้อนในตู้ไฟฟ้าหรือตู้คอนโทรลในกรณีอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่าค่า Setpoint CMA-001/CMA-001- E จะสั่งให้พัดลม ON เพื่อระบายความร้อนทำให้ประหยัดไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของพัดลม
  • มี 2 แบบ คือรุ่นที่มีหัววัดอุณหภูมิภายในตัว (CMA-001) และรุ่นที่มี
  • หัววัดอุณหภูมิต่อไปยังภายนอก (CMA-001-E
  • สะดวกในการใช้งาน ติดตั้งง่ายกับราง DIN RIAL
  • มี Hysteresis 1-5*C เพื่อปรับระยะห่างระหว่างการเปิดและปิดพัดลม

ข้อมูลทางเทคนิค

กราฟแสดงการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม