LOFT สวิตช์และเต้ารับ HACO

อุปกรณ์สวิตช์และเต้ารับพร้อมหน้ากากและกล่องเหล็กที่แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุที่มีความคงทน ทำให้เหมาะกับการดีไซน์ในการติดตั้งที่ทันสมัย ง่ายต่อการติดตั้งแบบลอยในสไตล์ “LOFT”