KUMWELL-Tape Conductor (Bare Copper)

Tape Conductor (Bare Copper)

 เทปบาร์ทองแดง ทำจากทองแดงแท้ 99.99% ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยค่าความต้านทานต่ำ ใช้สำหรับเดินสายในระบบกราวด์และระบบล่อฟ้า

COBCT – 253Size 25×3 mm (75 mm)On Request.
COBCT – 254Size 25×4 mm (100 mm)On Request.
COBCT – 256Size 25×6 mm (150 mm)On Request.
COBCT – 303Size 30×3 mm (90 mm)On Request.
COBCT – 304Size 30×4 mm (120 mm)On Request.
COBCT – 305Size 30×5 mm (150 mm)On Request.
COBCT – 324Size 32×4 mm (128 mm)On Request.
Note : For another size can be requested