Kumwell – Metal Sheet Clamp

Metal Sheet Clamp ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้คลายตัวหรือหลุดออกจากกันตลอดอายุการใช้งาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62561-4 ที่มีการทดสอบแรงดึง 900 นิวตันเทียบเท่ากับน้ำหนัก 90 กิโลกรัม เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ตัวนำล่อฟ้าบนหลังคาได้อย่างแข็งแรง ไม่หลุดร่วง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน

SPECIFICATIONS

Code No.Technical Parameters
LYCMSS-AAStainless Steel
LYCMSS-ANStainless Steel
LYCMSS-BNStainless Steel
LYCMSS-DNStainless Steel
LYCMSS-ONStainless Steel
LYRHT-ANStainless Steel
LYRHT-BNStainless Steel

วิธีการจับแคล้มหลังคาเมทัลชีท

Download รายละเอียดสินค้า