KUMWELL GXCIP CONCRETE INSPECTION PIT

บ่อกราวด์คอนกรีต พร้อมฝาบ่อสำหรับเปิด-ปิด ขนาด 320x320x190 mm. รับน้ำหนักได้สูงถึง 6,000 Kg.

แข็งแรงทนทาน รถใหญ่สามารถวิ่งทับได้ไม่เสียหายและแตกหัก แต่จะต้องติดตั้งอย่างถูกตามคู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติ

  • ครอบตำแหน่งตอกหลักดิน หรือแท่งกราวด์  เพื่อการตรวจสอบการผุกร่อนของแท่งกราวด์ หากผุเสียหายก็ตอกแท่งกราวด์ได้ใหม่ ตรวจสอบปริมาณ หรือเติมผงเคมีในกรณีใช้ท่อกราวด์เคมี และวัดทดสอบค่าความต้านทานของระบบกราวด์ ได้โดยไม่ต้องกีดพื้นคอนกรีต