แคลมป์มิเตอร์ FLUKE

แคลมป์มิเตอร์ FLUKE

Fluke 381 แคลมป์มอเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์ ยืดหยุ่นเข้ากับทุกพื้นที่ทำงาน

 • จอไร้สาย แสดงผลในระยะไกลจากจุดวัดได้ถึง 10 เมตร
 • แคลมป์เฟล็กซ์ ยืดหยุ่นซอกซอนเข้าวัดกระแสได้ในพื่นที่คับแคบ หรือขนาดตัวนำใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว วัดกระแสได้สูงถึง 2500 Aac หรือ คล้องวัดแบบแคลมป์ธรรมดาได้ถึง 1000 Aac
 • วัดแรงดัน ac หรือ dc ได้ถึง 1000 V
 • วัดความถี่ได้ถึง 500 Hz
 • วัดความต้านทานได้ถึง 60 k
 • บันทึกค่า Min/Max/Avg และ inrush ได้
 • ระดับ CAT IV 600V, CAT III 1000V

Fluke 376 FC

 • วัดกระแสสูง 1000 A ac และ dc
 • วัดแรงดัน 1000 V ac และ dc
 • พร้อมโพรบวัดกระแสแบบสายคล้อง iFlex
 • ย่านวัดความต้านทาน 60 k
 • ย่านวัดความถี่
 • ย่านวัดแรงดัน mV dc
 • และมี low pass filier
 • ระดับความปลอดภัยสูง CAT III 1000 V, CAT IV 600V
 • วัดกระแส lnrush
 • วัดค่า Min/Max/Avg
 • ปากแคลมป์ยาวขึ้น
 • ใช้กับโพรบยืดหยุ่น iFlex ได้
 • ให้ค่า True-rms
 • วัด Capacitance
 • วัดความต้านทาน
 • จอแสดงผลใหญ่ พร้อม backlight

Fluke 375 FC

 • ย่านวัดความต้านทาน 60 k
 • ย่านวัดความถี่
 • ย่านวัดแรงดัน mV dc
 • และมี low pass filier
 • ระดับความปลอดภัยสูง CAT III 1000 V, CAT IV 600V
 • วัดกระแส lnrush
 • วัดค่า Min/Max/Avg
 • ปากแคลมป์ยาวขึ้น
 • ใช้กับโพรบยืดหยุ่น iFlex ได้
 • วัดกระแส 600 A ac/dc
 • วัดแรงดัน 1000 V ac/dc
 • ให้ค่า True-rms
 • วัด Capacitance
 • วัดความต้านทาน
 • จอแสดงผลใหญ่ พร้อม backlight

Fluke 374 FC

 • ระดับความปลอดภัยสูง CAT III 1000 V, CAT IV 600V
 • วัดกระแส lnrush
 • วัดค่า Min/Max/Avg
 • ปากแคลมป์ยาวขึ้น
 • ใช้กับโพรบยืดหยุ่น iFlex ได้
 • วัดกระแส 600 A ac/dc
 • วัดแรงดัน 1000 V ac/dc
 • ให้ค่า True-rms
 • วัด Capacitance
 • วัดความต้านทาน
 • จอแสดงผลใหญ่ พร้อม backlight

Fluke 373 รุ่นพื้นฐาน

 • วัดกระแส 600 A ac
 • วัดแรงดัน 1000 V ac/dc
 • ให้ค่า True-rms
 • วัด Capacitance
 • วัดความต้านทาน
 • จอแสดงผลใหญ่ พร้อม backlight
 • ระดับความปลอดภัยสูง CAT III 1000 V, CAT IV 600V