FLUKE เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

FLUKE เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

Fluke 971 เครื่องวัดอุณภูมิและความชื้น

Fluke 971 ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับงานตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ภายในเครื่องเดียวกัน สำหรับงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อการตรวจแก้ไขปัญหา งานบำรุงรักษาคุณภาพอากาศ และงานตรวจรับรองเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศตามมาตรฐานที่ถูกต้องในงาน HVAC (Heating/Ventilation/Air Conditioning)

Fluke 971 มีขนาดกะทัดรัด เหมาะมือ แข็งแรง ทนทาน ออกแบบมาสำหรับงานภาคสนาม จอแสดงผลสว่างชัดเจน แสงดผล 2 บรรทัด พร้อมกันทั้งอุณหภูมิและความชื้น ไม่ต้องใช้ชาร์ตในการคำนวณค่าอีกต่อไป สามารถคำนวณอุณหภูมิแบบ wet bulb และ dew point ให้ได้ทันที

คุณสมบัติ

 • วัดอุณหภูมิ -20 ºC ถึง 60 ºC (-24 ºF  ถึง 140 ºF)
 • ความละเอียด 0.1 ºC / 0.1 ºF
 • การตอบสนอง (อุณหภูมิ) 500 ms
 • ชนิดตัววัดอุณหภูมิ NTC
 • วัดความชื้น 5% ถึง 95% RH
 • ตัววัดความชื้น Electronic Capacitance polymer film sensor
 • เก็บข้อมูล 99 จุด
 • การตอบสนอง (ความชื้น) 60 วินาที สำหรับ 90% ของช่วงทั้งหมด ที่อากาศเคลื่อนไหว 1 m/s

Fluke 922 เครื่องวัดการไหลของอากาศ

Fluke 922 เป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศชนิดมือถือ ขนาดกะทัดรัด ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แต่มีความสามารถสูง สำหรับงานตรวจวัดอากาศและการตรวจวินิจฉัยภาคสนาม รวมความสามารถในการวัดผลต่างความดัน, ความเร็วอากาศ และอัตราการไหล ไว้ในเครื่องเดียว Fluke 922 ช่วยให้ช่างเทคนิคทำงานสพดวกขึ้น ในการตรวจสอบค่ามาตรฐานอากาศสำคัญในงาน HVAC และช่วยในการดูแลจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่สบายโดยการควบคุมการถ่ายเทของอากาศให้เหมาะสม Fluke 922 Airflow Meter มีความเข้ากันได้กับหลอดไพทอท (Pitot tube) ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานสามารถระบุลักษณะและขนาดของท่อเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดค่า และยังได้ออกแบบให้แยกสีท่อสายวัดเพื่อสะดวกในการอ่านค่าความดัน,มีฟังค์ชั่น Min/Max/Average/Hold สำหรับการวิเคราะห์ จอแสดงผลมี backlit ความสว่างสูง มองเห็นชัดเจนในพื้นที่แสงน้อย ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ Fluke 922 Airflfow Meter เหมาะกับงานต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • ใช้วัดความดันที่ลดลงระหว่างคอยล์และฟิลเตอร์
 • หาค่าการระบายอากาศที่เหมาะสมกับโหลดที่มีอยู่
 • ใช้จัดการควบคุมความดันบรรยากาศภายในอาคาร
 • ทำ Duct Traversals ในการอ่านค่าการไหลของอากาศที่แม่นยำ

Fluke 922/Kit ประกอบด้วย

 • ฟลุค 922
 • ท่อไพทอทยาว 12 นิ้ว
 • ท่อยาง 2 ท่อ
 • ชุดยืดแม่เหล็ก TPak และสิ้นยึด TPak
 • ชุดยึดสาย TPak ยาว 9 นิ้ว
 • แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5V 4 ก้อน
 • คู่มือการใช้งาน
 • กระเป๋าแข็งสำหรับหิ้ว