Digital Voltmeter รุ่น EVM-3/3S, EVM-15, EVM-15 ยี่ห้อ ENTES

Digital Voltmeter เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ

  • EVM-3/3S : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส ที่สามารถบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดได้ ค่าที่บันทึก จะยังคงเก็บไว้ได้ในขณะไฟดับ
  • EVM-15 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวที่สามารถต่อผ่าน Voltage Transformer (0-40kV) ด้วยความแม่นยำ ในการวัด Class 0.5
  • EVM-15 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว พร้อมทั้งการเพิ่มเอาต์พุตสำหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ-สูงเกินกำหนด (Voltage Alarm) และสามารถ ตั้งเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ 0.0-99.9 วินาที ในขณะที่เกิด Alarm สามารถสังเกตุได้ด้วยการกระพริบของจอแสดงผลด้วย

Downloadรายละเอียดสินค้า