DIGITAL TIMER-QUBIX

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล 

รุ่น TOP 811, TOP 822

  • มีฟังก์ชั่นการใช้งานให้เลือกหลายแบบ
  • สามารถโปรแกรมได้รวดเร็วด้วยขั้นตอนง่ายๆ
  • มีฝาพลาสติกใสปิดสนิทป้องกันหน้าจอ
  • ขั้วต่อสายใช้งานสะดวกขันยึดได้แน่น
  • ชาร์จไฟครั้งแรก 70 ชม. ให้ระบบสำรองไฟเต็มประสิทธิภาพ
รุ่น
(MODEL)
การใช้งานจำนวนโปรแกรมตั้งเวลาทำงานได้ต่ำสุดไฟหน้าจอทนกระแสโหลดที่ 250VACราคา/หน่วย
TOP 81124 ชั่วโมง/7วัน
-โปรแกรมวันหยุด
-โปรแกรมทำงานเป็นวินาที
441นาทีมี16A (10)1,980
TOP 822-โปรแกรมทำงานแบบ ON สลับ OFF (Oycly)
-โปรแกรม Random Switching
441นาทีมี16A (10)2,100