Contactor รุ่น AF – ABB

Contactor รุ่น AF

  • ได้มาตราฐาน IEC 60947-4-1
  • ใช้แรงดันไฟเลี้ยงได้ทั้งกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC)
  • คอยล์มาตราฐาน 100-2450VAC/DC จึงสามารถรับช่วงแรงดันการทำงานได้กว้าง
  • สามารถทำงานได้ปรกติ แม้แรงดันไฟฟ้าเลี้ยงหายชั่วขณะ (ไม่เกิน 20ms)
  • มีค่าสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ ไม่มีเสียงรบกวน
  • ได้รับมาตรฐาน SEMI-F47 รองรับปัญหาแรงดันไฟฟ้าเลี้ยงตก
  • สามารถควบคุมโดยรับสัญญาณจาก PLC ได้โดยตรง สำหรับรุ่น AF400 ขึ้นไป