Capacitor Epcos

คาปาซิเตอร์ ใช้แก้ไขเพาเวอร์แฟคเตอร์

กระแสสลับ 3 เฟส มาตรฐาน IEC 60831-1+2, UL 810 แบบแห้ง บรรจุก๊าซไนโตรเจร
มีระบบรักษาตัวเอง และมีระบบความปลอดภัยตัดไฟฟ้าเมื่อแรงดันเกิน (Overpressure Disconnector)

Phase Cap Energy Plus