BEC-BLADE III (เบลด ทรี)

ㆍ โคมดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้าเหลียมขนาด 6W, 9W, 12W, 15W, 18W, 24W

ㆍ โคมดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้ากลมขนาด 6W, 9W, 12W, 15W, 18W, 24W

โคมไฟดาวน์ไลท์ขนาดบาง (Slim Downlight) มีความหนาเพียง 7 มิลลิเมตร ช่วยให้การตกแต่งห้องมีความสวยงามเรียบร้อยเหมาะสำหรับติดตั้งในที่พักอาศัย โรงแรม สำนักงาน

ㆍ มาพร้อม LED Driver สามารถต่อเข้ากับไฟ 220V (ไฟบ้าน) ได้ทันที

ㆍ อายุการใช้งานยาวนาน 25,000 ชั่วโมง

LED Recess Mounting